Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4618/00417/30072021/070003 - 38ODBAP
Дата/Час: 30.07.2021 07:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №608241 / 2021-04-08 / 277 / е
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Пътува до:
Получател: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - Разсадник гр.Разград
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8035ВК
Километри: 0
Превозва се от: Нурхан Алиев
Спедитор: Мирослав Мизурски (А 5884)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3.6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 3.6 пр.м³ / 3.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 2 бр. / 9.6 пр.м³ / 6.9 м³