Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4631/00431/29072021/184439 - PK4QU1I
Дата/Час: 29.07.2021 18:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №611420 / 2021-05-10 / 1095 / ж
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Гораинвест"АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул."Тутракан"49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: "Гораинвест"АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул."Тутракан"49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - бул."Тутракан"49А
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3067ВТ
Номер на ремарке: Р2791ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: ЕРОЛ КЕРИМ
Спедитор: Февзи Исмаил (А 9871)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 158
Куб.м³ 30.12 м³
Общо: 158 бр. / 30.12 м³
Всичко: 158 бр. / 30.12 м³