Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4497/00043/29072021/181405 - 1O7L9QP
Дата/Час: 29.07.2021 18:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №600110 / 2021-02-02 / 215 / з
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ДАРИ-ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Магистрална" № 10, ет.2, ап.11, ЕИК: 200761274
Пътува до:
Получател: ГАРАНТЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Георги Измирлиев" № 14, вх.В, ет.4, ап.19, ЕИК: 104625865
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - ул. Никола Габровски 74
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1903ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Савов
Спедитор: Йордан Фердинандов (1469)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 12
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 12 бр. / 2.4 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 12
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 12 бр. / 2.4 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 28 бр. / 18 пр.м³ / 15.2 м³