Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00167/29072021/173604 - ZURC9FF
Дата/Час: 29.07.2021 17:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №611408 / 2021-05-10 / 201 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Бургас, Общ. Бургас
Адрес: гр. Бургас - СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7009ВС
Номер на ремарке: Р5420ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Петров
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 28 пр.м³
Куб.м³ 12.88 м³
Общо: 1 бр. / 28 пр.м³ / 12.88 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.92 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.92 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 8.28 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 8.28 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.92 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.92 м³
Дървесина: Полски ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.92 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.92 м³
Всичко: 5 бр. / 52 пр.м³ / 23.92 м³