Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11891/00005/22072021/182201 - X0D8TE9
Дата/Час: 22.07.2021 18:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №613162 / 2021-05-21 / 10241 / о
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Лес 1979" ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Пътува до:
Получател: Георги Ангелов, обл. Плевен, общ. Гулянци, гр. Гулянци, адрес: ул. Индустриална, Кара боаз
Направление: Обл. Плевен, Общ. Гулянци
Адрес: гр. Гулянци - ул. Индустриална, Кара боаз
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН5767ВТ
Номер на ремарке: ОВ4628ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Валентин Обретенов
Спедитор: Йордан Христов (1466)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.85 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.85 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 22.8 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 22.8 м³
Всичко: 2 бр. / 45 пр.м³ / 25.65 м³