Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10939/00087/22072021/172443 - 31B7P9E
Дата/Час: 22.07.2021 17:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612269 / 2021-05-14 / 146 / л
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Тумбалово, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: тир станция, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Тумбалово, адрес: тир станция, м. Тумбалово
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Тумбалово - тир станция, м. Тумбалово
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ01738
Километри: 0
Превозва се от: Христо Цецков
Спедитор: Атанас Йотов (А 9781)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 50 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.54 м³
Общо: 1 бр. / 0.54 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 0.79 м³
Общо: 2 бр. / 0.79 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 22
Куб.м³ 4.53 м³
Общо: 22 бр. / 4.53 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 6
Куб.м³ 0.62 м³
Общо: 6 бр. / 0.62 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 3
Куб.м³ 0.21 м³
Общо: 3 бр. / 0.21 м³
Всичко: 34 бр. / 6.69 м³