Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4518/00138/22072021/171441 - 7GWB5JU
Дата/Час: 22.07.2021 17:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №598956 / 2021-01-26 / 46 / с
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕЛЕНА БОР ООД, адрес: ул. Трети март 14, ЕИК: 204730931
Пътува до:
Получател: ЕЛЕНА БОР ООД, адрес: ул. Трети март 14, ЕИК: 204730931
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ТретиМарт14
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0283КТ
Километри: 0
Превозва се от: ХасанЯкъбов
Спедитор: Енчо Енев (А 5928)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 10.8 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 10.8 м³
Всичко: 1 бр. / 18 пр.м³ / 10.8 м³