Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4517/00193/22072021/164807 - 24BVXY4
Дата/Час: 22.07.2021 16:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №598817 / 2021-01-26 / 97 / ч
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Транслес 2000" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "П. Ю. Тодоров" № 42, вх. А, ЕИК: 200946814
Пътува до:
Получател: "Транслес 2000" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "П. Ю. Тодоров" № 42, вх. А, ЕИК: 200946814
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул. трети Март 15
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9156КР
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Нешков
Спедитор: Ремзи Салиев (А 5929)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 8.25 м³
Общо: 2 бр. / 15 пр.м³ / 8.25 м³
Всичко: 4 бр. / 17 пр.м³ / 9.35 м³