Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00736/22072021/160653 - C6F2LLC
Дата/Час: 22.07.2021 16:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №609003 / 2021-04-14 / 274 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Желязковец - До чешмата на главния път
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6032ВА
Километри: 0
Превозва се от: Красимир Петков
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 2 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³