Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10939/00084/22072021/154724 - SYKMZPS
Дата/Час: 22.07.2021 15:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612269 / 2021-05-14 / 146 / л
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: тир станция, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Тумбалово, адрес: тир станция, м. Тумбалово
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Тумбалово - тир станция, м. Тумбалово
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ01738
Километри: 0
Превозва се от: Христо Цецков
Спедитор: Атанас Йотов (А 9781)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 50 см.
Брой 2
Куб.м³ 1.15 м³
Общо: 2 бр. / 1.15 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 2.03 м³
Общо: 5 бр. / 2.03 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 21
Куб.м³ 4.02 м³
Общо: 21 бр. / 4.02 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 6
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 6 бр. / 0.6 м³
Всичко: 34 бр. / 7.8 м³