Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10939/00082/22072021/104113 - BH57DWQ
Дата/Час: 22.07.2021 11:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612269 / 2021-05-14 / 146 / л
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: тир станция, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Тумбалово, адрес: тир станция, м. Тумбалово
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Тумбалово - тир станция, м. Тумбалово
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ01738
Километри: 0
Превозва се от: Христо Цецков
Спедитор: Атанас Йотов (А 9781)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 50 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.51 м³
Общо: 1 бр. / 0.51 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 3
Куб.м³ 1.16 м³
Общо: 3 бр. / 1.16 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 31
Куб.м³ 5.6 м³
Общо: 31 бр. / 5.6 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 6
Куб.м³ 0.58 м³
Общо: 6 бр. / 0.58 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 2
Куб.м³ 0.14 м³
Общо: 2 бр. / 0.14 м³
Всичко: 43 бр. / 7.99 м³