Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11204/00129/21072021/124125 - YOKT2H1
Дата/Час: 21.07.2021 12:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612269 / 2021-05-14 / 146 / л
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Тумбалово - с. Тмбалово
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ01738
Километри: 0
Превозва се от: Христо Цецков
Спедитор: Димитър Димитров (А 6270)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 3
Куб.м³ 1.34 м³
Общо: 3 бр. / 1.34 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 23
Куб.м³ 4.78 м³
Общо: 23 бр. / 4.78 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 6
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 6 бр. / 0.6 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2.78 пр.м³
Куб.м³ 2.78 м³
Общо: 1 бр. / 2.78 пр.м³ / 2.78 м³
Всичко: 33 бр. / 2.78 пр.м³ / 9.5 м³