Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00097/06042020/191418 - 8LVR218
Дата/Час: 06.04.2020 18:53
По превозни билети:
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н1394ВТ
Номер на ремарке: Н0426ЕК
Километри: 982585
Превозва се от: нуридин ибрсхимов
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 8.64 м³
Общо: 2 бр. / 18 пр.м³ / 8.64 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 9.6 м³
Общо: 2 бр. / 20 пр.м³ / 9.6 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.8 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 40
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 40 бр. / 4.8 м³
Всичко: 45 бр. / 48 пр.м³ / 27.84 м³