Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00096/06042020/190557 - 85MFDX4
Дата/Час: 06.04.2020 18:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №534440 / 2020-01-03 / 19 / е
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: гр. Главиница - ул
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0164АТ
Километри: 0
Превозва се от: шанол
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 6.24 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.24 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 18 пр.м³ / 8.64 м³