Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00078/06042020/182904 - TTVWIM8
Дата/Час: 06.04.2020 18:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №536943 / 2020-01-08 / 1157 / ш
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Исперих ЛЕС ООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Лудогорие 61, ЕИК: 201415371
Пътува до:
Получател: Ахмет Шерифов, обл. Разград, общ. Самуил, с. Хума, адрес: Янтра 8
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Хума - Янтра 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4785АМ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Бояджиев
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.35 м³