Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00142/06042020/183151 - OGP3NDZ
Дата/Час: 06.04.2020 18:11
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "частно лице", адрес: , ЕИК: 1111111111
Пътува до:
Получател: Мирослав Филипов, обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Вардим, адрес: Вардим
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: с. Вардим - Вардим
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3777КМ
Километри: 207740
Превозва се от: Явор Съев
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³