Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00054/06042020/180810 - IQ3ESF7
Дата/Час: 06.04.2020 18:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №535617 / 2020-01-06 / 48 / а
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Елит Комерс ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: Велде България, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: , ЕИК: Велде България
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян -
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ5559ВС
Номер на ремарке: ОВ0609ЕВ
Километри: 984270
Превозва се от: Светослав Бороджиев
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 55 пр.м³
Куб.м³ 30.25 м³
Общо: 1 бр. / 55 пр.м³ / 30.25 м³
Всичко: 1 бр. / 55 пр.м³ / 30.25 м³