Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00003/06042020/174332 - UEPZU8N
Дата/Час: 06.04.2020 17:44
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №552378 / 2020-04-03 / 10028 / я
Собственик: ДЛС Росица, адрес: с.Стоките, ПК 5462, м.Лъгът, обл. Габрово, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: Веска Мирчева, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Градница, адрес: ул.Ал.Стамбол.,3
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Градница - ул.Ал.Стамбол.,3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3214ВМ
Километри: 225118
Превозва се от: Ивайло Ангелов
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³