Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00321/06042020/174811 - EBUXXRT
Дата/Час: 06.04.2020 17:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №545583 / 2020-02-04 / 9 / а
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Емине Насуф, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Елин Пелин 2
Пътува до:
Получател: Емине Насуф, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Елин Пелин 2
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Веселец - ул Елин Пелин 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР1587ВА
Километри: 0
Превозва се от: Джевдет Емин
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.92 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.92 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.92 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.92 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 3.84 м³