Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4575/00022/06042020/171630 - MYRYHZ4
Дата/Час: 06.04.2020 17:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №537967 / 2020-01-09 / 147 / л
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул."Етър"№1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9353РВ
Километри: 765866
Превозва се от: Георги Стефанов
Спедитор: Ваньо Ангелов (А-8201)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Всичко: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³