Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00098/06042020/170702 - 82EJ9KI
Дата/Час: 06.04.2020 17:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №540503 / 2020-01-15 / 16 / д
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: Феникс 30 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Бряговица, адрес: ул.ДЕСЕТА №19, ЕИК: 203426352
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Бряговица - ул.ДЕСЕТА №19
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4930ВС
Километри: 12345
Превозва се от: Христо Бойчев
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 43
Куб.м³ 5.71 м³
Общо: 43 бр. / 5.71 м³
Всичко: 43 бр. / 5.71 м³