Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4550/00027/06042020/173756 - XVGN7EL
Дата/Час: 06.04.2020 17:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №551938 / 2020-03-31 / 68 / р
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Хава Салиева, обл. Русе, общ. Русе, с. Бъзън, адрес: Стара Планина38
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Бъзън - Стара Планина38
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0514КА
Километри: 265432
Превозва се от: Мехмед Мехмедов
Спедитор: Петър Божанов (А6099)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.38 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.38 м³
Дървесина: Бряст
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.92 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.92 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.3 м³