Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00320/06042020/171832 - P0US6AU
Дата/Час: 06.04.2020 16:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №545583 / 2020-02-04 / 9 / а
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Зелиха Дауд, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Т. Войвода 3
Пътува до:
Получател: Зелиха Дауд, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Т. Войвода 3
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Веселец - ул Т. Войвода 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР0649ВА
Километри: 0
Превозва се от: Неждет Алиш
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.92 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.92 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.92 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.92 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 3.84 м³