Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4631/00180/06042020/164148 - 00VGNKV
Дата/Час: 06.04.2020 16:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №550811 / 2020-03-17 / 1069 / с
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, обл. Разград, общ. Исперих, с. Вазово, адрес: УЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11
Пътува до:
Получател: ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, обл. Разград, общ. Исперих, с. Вазово, адрес: УЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Вазово - УЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8326К
Километри: 0
Превозва се от: НИКОЛАЙ ДОНЕВ
Спедитор: Февзи Исмаил (А 9871)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³