Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4517/00071/06042020/163814 - G9CLZTH
Дата/Час: 06.04.2020 16:40
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Пътува до:
Получател: Платан ЕООД, обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, адрес: ул. Презвитер Гигорий 10, ЕИК: 127033577
Направление: Обл. Шумен, Общ. Шумен
Адрес: гр. Шумен - ул. Презвитер Гигорий 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5884ВС
Номер на ремарке: СО5711ЕК
Километри: 931605
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Ремзи Салиев (А 5929)
Дървесина: Бук
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 20
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 20 бр. / 1.8 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 34 пр.м³
Куб.м³ 18.7 м³
Общо: 4 бр. / 34 пр.м³ / 18.7 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 26 бр. / 38 пр.м³ / 22.7 м³