Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4517/00070/06042020/163053 - BAST6I5
Дата/Час: 06.04.2020 16:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №551155 / 2020-03-20 / 109 / г
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Пътува до:
Получател: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Мийковци - Тир Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5009КР
Километри: 28488
Превозва се от: Илхан Реджебов
Спедитор: Ремзи Салиев (А 5929)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 12 пр.м³ / 6.6 м³