Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4437/00021/06042020/162803 - DH8Y0VI
Дата/Час: 06.04.2020 16:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №552026 / 2020-04-01 / 31 / н
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Пътува до:
Получател: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Орловска 164
Данни за ПС:
Номер на ПС: А2494КР
Километри: 393164
Превозва се от: Алексей Георгиев
Спедитор: Красимир Колев (Б0718)
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 1.08 м³
Общо: 2 бр. / 1.08 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 14
Куб.м³ 2.78 м³
Общо: 14 бр. / 2.78 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 5
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 5 бр. / 0.5 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 2
Куб.м³ 0.15 м³
Общо: 2 бр. / 0.15 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 9
Куб.м³ 2.23 м³
Общо: 9 бр. / 2.23 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 41
Пр.м3 2.72 пр.м³
Куб.м³ 2.72 м³
Общо: 41 бр. / 2.72 пр.м³ / 2.72 м³
Всичко: 73 бр. / 2.72 пр.м³ / 9.46 м³