Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4475/00152/06042020/162114 - 2K9C6SU
Дата/Час: 06.04.2020 16:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №535017 / 2020-01-03 / 152 / а1
Собственик: ДЛС Росица, адрес: с.Стоките, ПК 5462, м.Лъгът, обл. Габрово, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Лес 1979" ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Пътува до:
Получател: Васко Атанасов, обл. Плевен, общ. Левски, гр. Левски, адрес: ул. Райна Кнегиня 41
Направление: Обл. Плевен, Общ. Левски
Адрес: гр. Левски - ул. Райна Кнегиня 41
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН4457ВК
Километри: 335044
Превозва се от: Пламен Петков
Спедитор: Радослав Иванов (Б 1514)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³